Бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуултыг: (2) Nanopharm | Facebook Монгол дахь албан ёсны экслюзив төлөөлөгчтэй холбогдож асуух боломжтой
ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР, ЗААЛТ НЬ УЛС БҮРТ ӨӨР ТУЛ ТУХАЙН НИЙЛҮҮЛЭГЧ ГАЗАРТАЙ ХОЛБОГДОЖ АСУУХ БОЛОМЖТОЙ. САНАЛ БОЛГОГДСОН ТУНГААС хэтрэхгүй байх.
Хэрэв та жирэмсэн эсвэл хөхүүл, 18 наснаас доош насны, эсвэл эрүүл мэндийн суурь өвчтэй бол ЭМЧТЭЙГЭЭ ЗӨВЛӨЖ УУХ.