АРЬСНЫ ДИБАКТЕРИОЗ

Арьс: хоол боловсруулах системийн толь.

Дисбактериоз гэдэг ойлголт нь  бидний салст бүрхэвч ба арьсны бичил биетний тэнцвэргүй байдал юм. Арьсны эмч нар энэхүү гэдэсний ашигтай бактерийн тэнцвэргүй байдал нь арьсанд шууд нөлөөлдөг болохыг тодотгож онцолсон байна.

Арьсан гадаргуу нь эпидермисийн кератинжсан эсүүд ба ‘хэвийн’ микрофлоруудыг багтаасан өвөрмөц экосистем юм. Хоорондоо симбиотик байдлаар хамтарч оршин тогтдог. Бидний арьсны хамгаалалтын шинж чанарууд нь арьсны микрофлорын найрлагатай нягт холбоотой бөгөөд гэдэс-арьсны тэнхлэг гэж нэрлэгддэг гэдэсний микрофлортой холбоотой байдаг.

Гэдэсний бичил биетний тэнцвэргүй байдал нь арьсны эмгэг төрүүлэгч бактери, тухайлбал Staphylococcus aureus, Escherichia coli-ийн үржлийг бий болгох боломжтой.

Судлаачид бичил биетний тэнцвэргүй байдал нь батга, пиодерматоз, дерматит, псориаз гэх мэт арьсны эмгэг байдлыг үүсгэдэг гэж батласан.  Микробын тэнцвэргүй байдлын анхны шинж тэмдэг нь тууралт, арьсны хуурайшилт, эмзэг цочромтгой байдал юм.

10000-1000000 бактерийн эсүүд 1 см2 арьсны талбайд амьдардаг. Арьсны гадаргуу дээр амьдардаг бактериудыг арьсны Automicroflora (AMFS) гэж нэрлэдэг.

Түвшин AMFS

  • Staphylococcus aureus
  • Хэвийн түвшин: 20 хүртэл CFU / түрхэц
  • Ихэссэн түвшиг: 20 CFU-аас 100 CUU / түрхэц - арьсны хуурайшилт, дархлааг дарангуйлдаг
  • Өндөр түвшин: 100-аас дээш CFU / түрхэц - улайлт, загатнах, батга, батга, дархлааг дарангуйлах

Дархлааны систем, гэдэсний бичил биетний тэнцвэргүй байдал (дисбактериоз), биед хорт бодис, харшил үүсгэгч хуримтлагдах, мөн арьсны механик гэмтэл зэргээс болж АМФС-ийн тэнцвэрт байдал алдагдаж болзошгүй.

Тохиолдлын 30% -д эрүүл эмэгтэйчүүд ч гэсэн тэнцвэргүй арьсны микрофлортой байдаг. (* - Арьс судлалын хүрээлэнгийн судалгаа).

Бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуултыг: (2) Nanopharm | Facebook

Если у Вас есть претензии к качеству продукции, либо Вы хотите сообщить о нежелательном явлении, индивидуальной непереносимости, отсутствии заявленной эффективности, случаях передачи инфекционного заболевания через лекарственный препарат, нежелательных реакциях, возникших вследствие злоупотребления препаратом или других случаях неблагоприятного воздействия в результате приёма лекарственных препаратов производства компании АО «АВВА РУС», Вы можете сообщить о них производителю:

Бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуултыг: (2) Nanopharm | Facebook Монгол дахь албан ёсны экслюзив төлөөлөгчтэй холбогдож асуух боломжтой
ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР, ЗААЛТ НЬ УЛС БҮРТ ӨӨР ТУЛ ТУХАЙН НИЙЛҮҮЛЭГЧ ГАЗАРТАЙ ХОЛБОГДОЖ АСУУХ БОЛОМЖТОЙ. САНАЛ БОЛГОГДСОН ТУНГААС хэтрэхгүй байх.
Хэрэв та жирэмсэн эсвэл хөхүүл, 18 наснаас доош насны, эсвэл эрүүл мэндийн суурь өвчтэй бол ЭМЧТЭЙГЭЭ ЗӨВЛӨЖ УУХ.