АРЬСНЫ ДИБАКТЕРИОЗ

Арьс: хоол боловсруулах системийн толь.

Дисбактериоз гэдэг ойлголт нь  бидний салст бүрхэвч ба арьсны бичил биетний тэнцвэргүй байдал юм. Арьсны эмч нар энэхүү гэдэсний ашигтай бактерийн тэнцвэргүй байдал нь арьсанд шууд нөлөөлдөг болохыг тодотгож онцолсон байна.

Арьсан гадаргуу нь эпидермисийн кератинжсан эсүүд ба ‘хэвийн’ микрофлоруудыг багтаасан өвөрмөц экосистем юм. Хоорондоо симбиотик байдлаар хамтарч оршин тогтдог. Бидний арьсны хамгаалалтын шинж чанарууд нь арьсны микрофлорын найрлагатай нягт холбоотой бөгөөд гэдэс-арьсны тэнхлэг гэж нэрлэгддэг гэдэсний микрофлортой холбоотой байдаг.

Гэдэсний бичил биетний тэнцвэргүй байдал нь арьсны эмгэг төрүүлэгч бактери, тухайлбал Staphylococcus aureus, Escherichia coli-ийн үржлийг бий болгох боломжтой.

Судлаачид бичил биетний тэнцвэргүй байдал нь батга, пиодерматоз, дерматит, псориаз гэх мэт арьсны эмгэг байдлыг үүсгэдэг гэж батласан.  Микробын тэнцвэргүй байдлын анхны шинж тэмдэг нь тууралт, арьсны хуурайшилт, эмзэг цочромтгой байдал юм.

10000-1000000 бактерийн эсүүд 1 см2 арьсны талбайд амьдардаг. Арьсны гадаргуу дээр амьдардаг бактериудыг арьсны Automicroflora (AMFS) гэж нэрлэдэг.

Түвшин AMFS

  • Staphylococcus aureus
  • Хэвийн түвшин: 20 хүртэл CFU / түрхэц
  • Ихэссэн түвшиг: 20 CFU-аас 100 CUU / түрхэц - арьсны хуурайшилт, дархлааг дарангуйлдаг
  • Өндөр түвшин: 100-аас дээш CFU / түрхэц - улайлт, загатнах, батга, батга, дархлааг дарангуйлах

Дархлааны систем, гэдэсний бичил биетний тэнцвэргүй байдал (дисбактериоз), биед хорт бодис, харшил үүсгэгч хуримтлагдах, мөн арьсны механик гэмтэл зэргээс болж АМФС-ийн тэнцвэрт байдал алдагдаж болзошгүй.

Тохиолдлын 30% -д эрүүл эмэгтэйчүүд ч гэсэн тэнцвэргүй арьсны микрофлортой байдаг. (* - Арьс судлалын хүрээлэнгийн судалгаа).