ПРОБИОТИК ба ПРЕБИОТИКИЙН ЯЛГАА юу вэ?

4907

Пробиотикууд бол амьд бичил биетүүд бөгөөд хэрэв  хангалттай хэмжээтэй бол хүний ​​эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлдэг.

Пробиотик бэлдмэлүүд нь гэдэс доторх ашигтай бактерийн хэмжээг харьцангуй богино хугацаанд нэмэгдүүлэх бөгөөд энэ нь антибиотик хэрэглэсний дараа чухал ач холбогдолтой юм. Гэхдээ үр нөлөө нь удаан үргэлжлэхгүй.

Туршилтаас харахад гаднаас нэмэлтээр ашигтай бактерийг уух нь богино хугацаанд микрофлорын тэнцвэртэй бүтцийг өөрчлөхөд хүргэдэг ба дараа нь анхдагч суурь ашигтай бактерууд давамгайлж эхлэдэг. Пробиотикуудын зарим найрлага нь хүний ​​эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүйг дурдах хэрэгтэй. Тиймээс авахаасаа өмнө эмчтэйгээ зөвлөлдөх нь маш чухал юм.

 

Пробиотикууд бол амьд организм тул:

  • Шууд ууж хэрэглэхэд гэдэс дотор амьд үлдэх боломж нь хангалттай биш;
  • Антибиотикийн сөрөг нөлөөлөлд өртөх эрсдэлтэй;
  • Гэдэс дотор удаан амьдрахгүй (ойролцоогоор 5-7 хоног);
  • Хүний микрофлорын эмгэг төрүүлэгч омгийг антибиотикт тэсвэртэй болгож болзошгүй.

Пребиотикууд нь хүний ​​бүдүүн гэдсэнд ашигтай микрофлорийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, түүний өсөлт хөгжилтийг идэвхжүүлдэг хоол хүнсний бүрэлдэхүүн хэсэг,  биед шингэхгүй эслэг буюу олигосахарид юм. 

Пребиотикууд нь пробиотикуудтай харьцуулахад микрофлорт илүү үр дүнтэй нөлөө үзүүлдэг.

  • Эслэг нь хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны аль нэг замд задарч алга болох боломжгүй бөгөөд антибиотик ба ходоодны хүчиллэг нөхцөл ч задлах сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй;
  • Ингэснээр хүний гэдэсний хэд хэдэн ашигтай бактерийн омгийн өсөлт, хөгжлийг үр дүнтэй идэвхжүүлдэг;
  • Хоёрдогч дархлааны хариу урвал үүсгэдэггүй;
  • Антибиотикт тэсвэртэй байх генийг агуулдаггүй.

Источник (Лавлагаа)
Р. Вокер, М.Бакли. Пробиотик микробууд: шинжлэх ухааны үндэслэл. Америкийн Микробиологийн Академийн илтгэл, 2006 он.

Бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуултыг: (2) Nanopharm | Facebook

Если у Вас есть претензии к качеству продукции, либо Вы хотите сообщить о нежелательном явлении, индивидуальной непереносимости, отсутствии заявленной эффективности, случаях передачи инфекционного заболевания через лекарственный препарат, нежелательных реакциях, возникших вследствие злоупотребления препаратом или других случаях неблагоприятного воздействия в результате приёма лекарственных препаратов производства компании АО «АВВА РУС», Вы можете сообщить о них производителю:

Бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуултыг: (2) Nanopharm | Facebook Монгол дахь албан ёсны экслюзив төлөөлөгчтэй холбогдож асуух боломжтой
ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР, ЗААЛТ НЬ УЛС БҮРТ ӨӨР ТУЛ ТУХАЙН НИЙЛҮҮЛЭГЧ ГАЗАРТАЙ ХОЛБОГДОЖ АСУУХ БОЛОМЖТОЙ. САНАЛ БОЛГОГДСОН ТУНГААС хэтрэхгүй байх.
Хэрэв та жирэмсэн эсвэл хөхүүл, 18 наснаас доош насны, эсвэл эрүүл мэндийн суурь өвчтэй бол ЭМЧТЭЙГЭЭ ЗӨВЛӨЖ УУХ.